kličková diuretika

 
Kličková diuretika inhibici Na + / K + / 2A- ko-transportér v tlusté vzestupné Henleovy kličky, v ledvinách a zastaví dopravu chloridu sodného z trubičky do intersticiální tkáně, což způsobuje pokles sodného a chloridu resorbují , Jednají na místě chloridy závazné a mají přímý inhibiční účinek na nosiči.

Inhibice tohoto přenašeče vede k významnému zvýšení koncentrace iontů v kanálku a snížení hyper- v okolním intersticiu, což způsobuje menší množství vody, aby se vstřebává do krve. To způsobuje více moči, které mají být produkoval a snížení objemu krve.

Zdravotní stavy spojené s kličkových diuretik