gastrointestinální stromální nádory léčba (pdqто): Léčba [] – obecná informace o gastrointestinálním stromálním tumorem

Epidemiologie

Klinické projevy a diagnostické evaluace

GIST se mohou objevit kdekoli podél gastrointestinálního traktu, ale nejčastěji se nacházejí v žaludku nebo tenkém střevě. Smíšený výbor rakoviny (AJCC) Cancer Staging k použití jsou uvedeny následující přibližné distribuce: [7]

Gastrointestinální stromální tumory (GIST), lze nalézt kdekoli uvnitř nebo v blízkosti gastrointestinálního traktu.

Méně často GIST mohou vzniknout v dodatku, žlučníku, slinivky břišní, retroperitonea a paravaginal a periprostatického tkání. [8] Přibližně 20% až 25% žaludeční GIST au 40% až 50% z tenkého střeva GIST jsou klinicky agresivní. [9 , 10] odhaduje se, že přibližně 10% až 25% pacientů přichází s metastatickým onemocněním. [9, 11]

Klinický obraz pacientů s GIST, se liší v závislosti na anatomické umístění nádoru a na velikost nádoru a agresivity. [12] Nejběžnější prezentace GIST je gastrointestinální krvácení, které může být akutní (melena nebo hemateméza) nebo chronické a vede anémie [10].